Behandlingar

På mottagningen arbetar vi praktiskt taget med all form av tandvård. I de fall där det behövs specialistvård har vi ett välfungerande nätverk av specialister att tillgå och remitera till.

Allmäntandvård

Akuttandvård

Estetisk tandvård

Barntandvård

Bettfysiologi/Bettskenor/Snarkskena

Blekning av tänder

Implantatprotetik

Rotbehandlingar

Tandhygienist

The message will be closed after 20 s